Vzdělávací programy: základy AI, pokročilé techniky a aktivizační nástroje pro inspirativní výukuVzdělávací programy: základy AI, pokročilé techniky a aktivizační nástroje pro inspirativní výukuVzdělávací programy: základy AI, pokročilé techniky a aktivizační nástroje pro inspirativní výukuVzdělávací programy: základy AI, pokročilé techniky a aktivizační nástroje pro inspirativní výuku

Bg Pattern
Vzdělávání

Digitální kompetence a budoucnost vzdělávání

AI Harmony, z.ú. nezisková organizace

V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 1174


IČO: 19694202
DS: iv274qi

Sledujte nás:

linkedin icon
insta icon

Disclaimer

Obsah webu vznikal s využitím technologií GAI.

AI Harmony, z.ú. nezisková organizace

V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 1174


IČO: 19694202
DS: iv274qi

Sledujte nás:

linkedin icon
insta icon

Disclaimer

Obsah webu vznikal s využitím technologií GAI.

AI Harmony, z.ú. nezisková organizace

V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 1174


IČO: 19694202
DS: iv274qi

Sledujte nás:

linkedin icon
insta icon

Disclaimer

Obsah webu vznikal s využitím technologií GAI.