Etika a regulace

EU schválila kontroverzní zákon o umělé inteligenci

Redakce

19. 3. 2024

4 Min

Bg Pattern

Evropský parlament schválil "Akt o umělé inteligenci", vůbec první regulační rámec upravující používání technologie umělé inteligence. Právní předpis byl přijat drtivou většinou.

Hlasování:
  • 523 hlasů pro

  • 46 hlasů proti

  • 49 se zdrželo hlasování.

"Je to historický den," uvedl italský zákonodárce Brando Benifei, spolutvůrce legislativy Aktu o umělé inteligenci. "Máme první předpis na světě, který razí jasnou cestu pro udržitelný a pro lidstvo bezpečný vývoj umělé inteligence."

Zákon o AI rozdělí technologii do čtyř úrovní podle jejich potenciálního rizika pro společnost. Vysoce rizikové aplikace, jako jsou např. autonomní řízení, budou před povolením vstupu na trh EU čelit přísným požadavkům. Systémy s nižším rizikem budou mít méně povinností.

"Hlavním bodem nyní bude implementace a dodržování předpisů ze stran podniků a institucí," uvedl Benifei. "Pracujeme také na dalších právních předpisech týkajících se umělé inteligence v oblasti pracovních podmínek."

Jeho protějšek, Dragoş Tudorache z Rumunska, uvedl, že cílem EU je prosadit tato průkopnická pravidla v celosvětovém měřítku. "Musíme být otevřeni spolupráci, jak budovat správu moderních technologií s podobně smýšlejícími stranami."

Obecná pravidla pro umělou inteligenci vstoupí v platnost v květnu 2025, zatímco povinnosti pro vysoce rizikové systémy začnou platit až za tři roky. Na dodržování pravidel budou dohlížet národní dozorové orgány.

Rozdílné názory a celkový dopad právní legislativy

Reakce na to, zda zákon správně vyvažuje inovace, vývoj, ochranu práv a bezpečnost, byly smíšené.

Curtis Wilson, datový vědec ze společnosti Synopsys se domnívá, že tímto rozhodnutím se vybuduje důvěra veřejnosti: "Zajištění toho, aby všichni vývojáři umělé inteligence dodržovali stejná pravidla je ku prospěchu nás všech."

Mher Hakobyan z Amnesty International naopak kritizoval legislativu jako upřednostňující průmysl před lidskými právy: "Je zklamáním, že se EU rozhodla upřednostnit zájmy průmyslu a orgánů činných v trestním řízení před ochranou společnosti. Postrádá řádná ustanovení o transparentnosti a konkrétní odpovědnosti, což pravděpodobně zvýší zneužívání."

Společnosti nyní stojí před úkolem přepracovat dosavadní postupy tak, aby vyhovovaly nově navrženým požadavkům.

Marcus Evans, právník zabývající se ochranou osobních údajů, radí: "Podniky musí vytvořit a udržovat robustní správu AI, aby co nejlépe využily technologii a zároveň zajistily synergii s novými pravidly. Musíme se začít připravovat již nyní, abychom se později nedostaly do rozporu se zákonem."

Po letech vyjednávání zákon o umělé inteligenci signalizuje, že EU hodlá v oblasti této transformační technologie zaujmout celosvětové vedení. Nesouhlasné hlasy však ukazují, že hledání správné cesty a rovnováhy bude dlouhodobou výzvou nejen pro legislativu, ale také pro vývojáře a v konečném důsledku i pro samotné uživatele.

zdroj: AI NEWS

EU, evropská unie, akt o umělé inteligenci, právo, AI, legislativa, AI news, regulace, cenzura

bg pattern
bg pattern

Evropský parlament schválil "Akt o umělé inteligenci", vůbec první regulační rámec upravující používání technologie umělé inteligence. Právní předpis byl přijat drtivou většinou.

Hlasování:
  • 523 hlasů pro

  • 46 hlasů proti

  • 49 se zdrželo hlasování.

"Je to historický den," uvedl italský zákonodárce Brando Benifei, spolutvůrce legislativy Aktu o umělé inteligenci. "Máme první předpis na světě, který razí jasnou cestu pro udržitelný a pro lidstvo bezpečný vývoj umělé inteligence."

Zákon o AI rozdělí technologii do čtyř úrovní podle jejich potenciálního rizika pro společnost. Vysoce rizikové aplikace, jako jsou např. autonomní řízení, budou před povolením vstupu na trh EU čelit přísným požadavkům. Systémy s nižším rizikem budou mít méně povinností.

"Hlavním bodem nyní bude implementace a dodržování předpisů ze stran podniků a institucí," uvedl Benifei. "Pracujeme také na dalších právních předpisech týkajících se umělé inteligence v oblasti pracovních podmínek."

Jeho protějšek, Dragoş Tudorache z Rumunska, uvedl, že cílem EU je prosadit tato průkopnická pravidla v celosvětovém měřítku. "Musíme být otevřeni spolupráci, jak budovat správu moderních technologií s podobně smýšlejícími stranami."

Obecná pravidla pro umělou inteligenci vstoupí v platnost v květnu 2025, zatímco povinnosti pro vysoce rizikové systémy začnou platit až za tři roky. Na dodržování pravidel budou dohlížet národní dozorové orgány.

Rozdílné názory a celkový dopad právní legislativy

Reakce na to, zda zákon správně vyvažuje inovace, vývoj, ochranu práv a bezpečnost, byly smíšené.

Curtis Wilson, datový vědec ze společnosti Synopsys se domnívá, že tímto rozhodnutím se vybuduje důvěra veřejnosti: "Zajištění toho, aby všichni vývojáři umělé inteligence dodržovali stejná pravidla je ku prospěchu nás všech."

Mher Hakobyan z Amnesty International naopak kritizoval legislativu jako upřednostňující průmysl před lidskými právy: "Je zklamáním, že se EU rozhodla upřednostnit zájmy průmyslu a orgánů činných v trestním řízení před ochranou společnosti. Postrádá řádná ustanovení o transparentnosti a konkrétní odpovědnosti, což pravděpodobně zvýší zneužívání."

Společnosti nyní stojí před úkolem přepracovat dosavadní postupy tak, aby vyhovovaly nově navrženým požadavkům.

Marcus Evans, právník zabývající se ochranou osobních údajů, radí: "Podniky musí vytvořit a udržovat robustní správu AI, aby co nejlépe využily technologii a zároveň zajistily synergii s novými pravidly. Musíme se začít připravovat již nyní, abychom se později nedostaly do rozporu se zákonem."

Po letech vyjednávání zákon o umělé inteligenci signalizuje, že EU hodlá v oblasti této transformační technologie zaujmout celosvětové vedení. Nesouhlasné hlasy však ukazují, že hledání správné cesty a rovnováhy bude dlouhodobou výzvou nejen pro legislativu, ale také pro vývojáře a v konečném důsledku i pro samotné uživatele.

zdroj: AI NEWS

EU, evropská unie, akt o umělé inteligenci, právo, AI, legislativa, AI news, regulace, cenzura

bg pattern
Blog

Podobné články

AI Harmony, z.ú. nezisková organizace

V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 1174


IČO: 19694202
DS: iv274qi

Sledujte nás:

linkedin icon
insta icon

Disclaimer

Obsah webu vznikal s využitím technologií GAI.

AI Harmony, z.ú. nezisková organizace

V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 1174


IČO: 19694202
DS: iv274qi

Sledujte nás:

linkedin icon
insta icon

Disclaimer

Obsah webu vznikal s využitím technologií GAI.

AI Harmony, z.ú. nezisková organizace

V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 1174


IČO: 19694202
DS: iv274qi

Sledujte nás:

linkedin icon
insta icon

Disclaimer

Obsah webu vznikal s využitím technologií GAI.